Počas šírenia koronavírusu prebiehajú terapie OSOBNE aj ONLINE. Viac informácii na jankabenuskova@gmail.com.

Individuálne poradenstvo

Zameriava sa na individuálne potreby jedinca v snahe získať kontrolu nad svojím životom a byť s ním spokojný. Cieľom poradenstva je dosiahnuť súlad klienta v jeho myslení, cítení a konaní.

Čítaj viac

Skupinové poradenstvo

Je formou psychologického pôsobenia na klienta s využitím skupinovej dynamiky v skupine s rovnakým cieľom a podobným problémom. Časom sa skupina stáva kohéznou a každý klient sa stáva jej dôležitou súčasťou.

Čítaj viac

Párové a manželské poradenstvo

Zameriava sa na dvojicu a jej problém. Cieľom je pomôcť zvládať konflikty a krízové situácie vo vzťahu. Partneri sa pomocou psychologického pôsobenia budú snažiť dosiahnuť vzájomný súlad a uspokojenie potrieb na oboch stranách.

Čítaj viac

Workshopy

Naše workshopy prebiehajú na princípe skupinovej terapie nenútenou a hravou interaktívnou formou. Klientovi pomôžu získať ucelený sebaobraz, rozvinúť zručnosti v medziľudskej komunikácii a tiež sa tu kladie dôraz na rolu vlastnej skúsenosti v nácviku týchto zručností a schopností.

Zoznam workshopov