Je formou psychologického pôsobenia na klienta s využitím skupinovej dynamiky v skupine s rovnakým cieľom a podobným problémom. Časom sa skupina stáva kohéznou a každý klient sa stáva jej dôležitou súčasťou.

Pomocou vybranej skupiny človek zažíva pod dohľadom poradcu svoj reálny mikrosvet. V tejto skupine dokáže riešiť svoje potláčané emocionálne napätie v rôznych sférach života. Pomocou spätnej väzby taktiež získa znalosť o sebe a o jeho pôsobení na druhých.

Skupiny sú zamerané napríklad na bežné životné situácie, krízové životné situácie a špecifické oblasti ako sú závislosti (alkohol, drogy, gambling) a poruchy príjmu potravy