Zameriava sa na dvojicu a jej problém. Cieľom je pomôcť zvládať konflikty a krízové situácie vo vzťahu. Partneri sa pomocou psychologického pôsobenia budú snažiť dosiahnuť vzájomný súlad a uspokojenie potrieb na oboch stranách.

Prostredníctvom poradcu a jeho psychologického pôsobenia sa dvojica snaží pozmeniť svoju interakciu vo vzťahu smerom k lepšiemu a riešiť konflikty, ktoré narúšajú ich spolužitie.

V párovom a manželskom poradenstve prevláda práca s dvojicou, ale patrí k tomu aj práca s jedným z partnerov orientovaná na zlepšenie tohto vzťahu. Toto poradenstvo nemusí nutne riešiť iba konflikty medzi partnermi, ale aj problémové situácie, s ktorými iba potrebujú poradiť ako ich zvládať (zasahovanie do vzťahu zo strany rodičov jedného z partnerov, úprava vzťahu k deťom z prvého manželstva a pod.) Skúmajú sa nesplnené očakávania z minulosti, vzorce správania získané v minulých vzťahoch, celková atmosféra a spokojnosť v páre či v rodine.