Počas šírenia koronavírusu prebiehajú terapie OSOBNE aj ONLINE. Viac informácii na jankabenuskova@gmail.com.

TerapeutJana Beňušková

Snažíme sa hľadať zmysel života. Akoby v tom bola naša podstata. Na svojej ceste za týmto hľadaním zažívame množstvo situácií, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú naše bytie.

Stretávame ľudí a pomocou nich spoznávame aj seba, naše hranice, limity ale aj obranné mechanizmy. Riešime konflikty, ktoré prináša bežný deň, prežívame radosť, smútok a množstvo ďalších emócií

Je dôležité uvedomiť si, že každý problém má svoje riešenie a na každú otázku je nejaká odpoveď. A preto v tom čo robíme, treba hľadať zmysel. Iba vtedy vieme či ideme správne. Ak robíme veci s láskou a dostatočným elánom naša motivácia je veľká. Žiaľ prídu aj chvíle, kedy sa strácame a potrebujeme znovu nasmerovať. Mojou úlohou je spoločne s klientom nájsť túto cestu a sprevádzať ho na nej dovtedy, kým sa nenaučí po nej kráčať sám.

Naučila som sa ľudí neškatuľkovať a nesúdiť. Preto si myslím, že neexistuje rovnaký liek na dvoch rôznych ľudí. To, čo platí na jedného, na druhého nemusí. Vo svojej práci využívam eklektický prístup, teda terapiu ,,šitú na mieru“. Každý z nás je jedinečná osobnosť a to si vyžaduje aj osobitý prístup. Často sa stáva, že ľudia trpia rôznymi bolesťami a aj po mnohých vyšetreniach neprídu na to, z čoho bolesť pramení. Tu je dôležité pozrieť sa na klienta z psychosomatického hľadiska. Inak povedané ,,keď duša rozpráva rečou tela“. A ak spolu s klientom dokážeme porozumieť tomuto javu, vyriešime aj dlhotrvajúce bolesti.

Mojim cieľom je - aby odo mňa odchádzal každý šťastnejší.
Mojim mottom je - keď niečo veľmi chceš tak to dosiahneš.
Mojou úlohou je - 5P - počúvať, pochopiť, prijať, pomôcť a podporiť.

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej 

20.5. - 21.5.2022 - Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania Arteterapia

Centrum ďalšieho vzdelávania UTV, Univerzita Komenského Bratislava

2019 - Výučba psychológie 

KDZ PNPP v Pezinku

2012 - 2019 - KDZ PNPP v Pezinku - Vedenie skupinovej terapie, doliečovanie LC pre závislých pacientov

AKP Asociace klinických psychologu České republiky

10.11.2017 - 11.11.2017- Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základoch, Univerzita Palackého Olomouc

1. Česko - Slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie

3.6.2017- SLEA Slovensko. ,,Bez tela to nejde" - existenciálne analytický prístup k témam tela a telesného prežívania

Slovenská konferencia v KBT

19.5.2017 - 20.5.2017 - ABC Slovenský inštitút pre výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

18.3.2016 - 19.3.2016, Pro mente sana, Bratislava; Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, Autogénny tréning II. - vyšší stupeň

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Pražská psychoterapeutická fakulta

2015 - 2016, Sebezkušenostní psychoterapeutické vzdělávaní

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

22.5.2015 - 23.5.2015, Olomouc Univerzity Social Health Institute, Autogénny tréning I. – základný stupeň

SLEA Slovensko, spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

26.10.2013, Deň existenciálnej analýzy a logoterapie

HOGREFE - Testcentrum Praha

16.4.2013 - 17.4.2013, Test stromu, Školíci a výcvikový kurz Test stromu (Dr. Z. Altman)

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku

2012 - 2013, Odborná stáž (individuálna a skupinová terapia, diagnostika)

Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie - Slovenská psychoterapeutická

spoločnosť 22.11.2012, 13. Dni dynamickej psychoterapie, Hanba a vina v psychoterapii

Psychiatrická klinika LFUK a UNB Mickiewiczova 13, Bratislava

13.11.2012, Celoslovenský seminár - ,,Terapeutické postupy v psychiatrických stacionároch – jeseň 2012"

OZ Arte < a; v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava I

23.6.2012, Arteterapeutický seminár JA – TY – MY : SLOVO – OBRAZ – SVET, Osvedčenie o úspešnom absolvovaní Arteterapeutického seminára

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Slovenský spolok pre psychoterapiu, liečebnú pedagogiku a socioterapiu 10. 2011 - 12. 2011, Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí, Osvedčenie v rozsahu 110 výcvikových hodín

Kurzy aplikovanej psychológie

26.8.2011 - 27.8.2011, Súčasné metódy kriminálnej, investigatívnej a právnej psychológie a Psychológia sebaobrany a zbrane a praktická sebaobrana, Súčasné metódy kriminálnej, investigatívnej a právnej psychológie a Psychológia sebaobrany a zbrane a praktická sebaobrana

2.psychiatrická klinika SZU a PN P. Pinela v Pezinku

16.9.2010 - 18.9.2010, Dni dynamickej psychoterapie, 11. dni dynamickej psychoterapie

Psychosomatická klinika FZaSP TU (PN P. Pinela v Pezinku)

2009, Odborná prax

II. Psychiatrická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity - Ženské oddelenie (II.PK SZU - ŽO)

2009, Odborná prax

Filozofická fakulta (Univerzita sv. Cyrila a Metoda), Trnava
2019 - Psychológia PhDr.
Filozofická fakulta (Univerzita sv. Cyrila a Metoda), Trnava
2007 - 2012, Psychológia
Združená stredná odevná škola, Bratislava
1992 - 2001 Odevníctvo

Myslím si, že prístup je malá vec, ktorá robí veľké rozdiely

Všetko sa deje z nejakého dôvodu...

Byť na dne má jednu výhodu, odraziť sa dá len smerom hore.

Tráviš veľa času niečím, čo ťa nenapĺňa? Tak to nerob!

Keď vieš aké sú tvoje hodnoty nie je ťažké sa rozhodnúť.

V okamihu rozhodnutia sa vytvára tvoj osud.

Cesta do neznáma je často cestou k nám samým, k doposiaľ nepoznanej časti našej bytosti.

Si tvorcom svojho života.

Plastická operácia dnes spraví všetko, až na vyhasnuté oči...

Nikdy nezasiahneš cieľ, ktorý nevidíš.

Odísť je jednoduché, zostať a zmeniť veci k lepšiemu je výzva.

Keď sa nevyrovnáš so svojou minulosťou udusí tvoju budúcnosť.

Každá skúška sa raz skončí a na konci čaká poznanie...

Modré nebo je širšie než oblak.

Najväčším súperom človeka je on sám...

Dať niekomu slobodu znamená mať ju v sebe.

Šťastie je tichá, sústavná radosť z drobností.

Ak chceš byť šťastný tak buď!