Zameriava sa na individuálne potreby jedinca v snahe získať kontrolu nad svojím životom a byť s ním spokojný. Cieľom poradenstva je dosiahnuť súlad klienta v jeho myslení, cítení a konaní.

Pokiaľ ti už posedenia s priateľmi neprinášajú úľavu, situácia sa nerieši ba dokonca nabaľuje, vždy pomôže pozrieť sa na problém nezainteresovanými očami a nájsť konštruktívne riešenia. Individuálne poradenstvo sa nezameriava iba na dôsledok, ale snaží sa nájsť najmä príčinu nespokojnosti klienta.

Výsledkom je vyriešenie interpersonálnych a intrapersonálnych konfliktov, získanie nadhľadu a podpora samostatného riešenia nepriaznivých situácii do budúcnosti.