Počas šírenia koronavírusu prebiehajú terapie OSOBNE aj ONLINE. Viac informácii na jankabenuskova@gmail.com.

TerapieCenník terapií

Individuálne
poradenstvo
50€/50min
Zameriava sa na individuálne potreby jedinca v snahe získať kontrolu nad svojím životom a byť s ním spokojný.
Objednať sa
Skupinové
poradenstvo
20€/90min
Je formou psychologického pôsobenia na klienta s využitím skupinovej dynamiky v skupine s rovnakým cieľom.
Objednať sa
Párové
poradenstvo
80€/60min
Zameriava sa na dvojicu a jej problém. Cieľom je pomôcť zvládať konflikty a krízové situácie vo vzťahu.
Objednať sa
Konzultáciu možno bezplatne odvolať najneskôr jeden pracovný deň vopred. V prípade nedostavenia sa na termín klient uhrádza plnú sumu za terapiu.